Перелік домашніх завдань з математики на період карантину з 16.01.17 по 22.01.17 в 7-Б класі,8-А класі,8-В класі,9-Б класі,10-Х класі(академічний рівень),10-У класі(рівень стандарту)

Клас

Предмет

Домашнє завдання

7-Б

алгебра

п.14,к.п.1,2ст.89,№504,№510,№513

7-Б

геометрія

п.11,к.п.1,ст.90,№252,№254,№256

8-А

алгебра

Завдання №3 «Перевірте себе»ст.79 ,80.

Повторити головне в параграфі 1,ст.80-82

8-А

геометрія

п.13,к.п.1-3ст.93.Опрацювати в письмовій формі:задача 2(властивість хорд,які перетинаються), задача 3(властивість дотичної та січної) ст.92

8-В

алгебра

Завдання №3 «Перевірте себе»на ст.79,80

Повторити головне в параграфі 1,ст.80-82

8-В

геометрія

п.13,к.п.1-3ст.93.Опрацювати в письмовій формі:задача 2(властивість хорд,які перетинаються),задача3(властивість дотичної та січної)на ст.92

9-Б

алгебра

п.12,к.п.1-4 на ст.122(дати відповідь в письмовій формі).

Опрацювати приклади 1,2,3,4 на ст.121,122(письмово)

9-Б

геометрія

п.15,к.п.1-6 на ст.102(письмово)

№496,№497,№498,№499,№503(1)

10-Х

алгебра і

початки аналізу

п.18,к.п.1-11на ст.159(письмово)

№495,№497,№499

10-Х

геометрія

к.п.на ст.103(усно)

Тестові завдання №1і №2на ст.104,105

10-У

алгебра і початки аналізу

п.13,приклади 1,2,3,4,5 на ст.112,113(письмово)

10-У

геометрія

п.11,к.п.1-4ст.125(письмово),задача на ст.124(письмово)