Модель ООН 2019

23 лютого відбулася вже традиційна щорічна загальноміська учнівська дипломатична гра «Модель ООН — 2019″. Учні спробували себе в ролі дипломатів. Працюючи в 5 різних комітетах, обговорювали різноманітні сучасні проблеми, намагалися знайти шляхи їхнього вирішення. Завершився захід традиційним дипломатичним балом, під час якого було відзначено кращих делегатів у комітетах.

Приємно відзначити, що від учнівського міського самоврядування організацію та проведення «Моделі ООН-2019″ очолили учні нашої школи Андрій Кривко та Єлєна Захарова.

Світлина від Сергія Воронова.DSC_0275SONY DSCDSC_0058

Рада небайдужих – законодавчий та виконавчий орган самоврядування

Рада небайдужих – законодавчий та виконавчий орган самоврядування

     Сьогодні кожна школа сама визначає орган самоврядування. Головне, щоб вони не були громіздкими. Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що воно створює для учнів широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально-корисної мети, забезпечує захист прав учнів, відвертає їхню увагу від асоціальних форм поведінки. Учнівське самоврядування – це не просто обєднання молоді, це соціальні структури суспільства, через яку створюються умови і багато в чому реалізуються інтереси, потреби, запити учнів школи у всіх сферах життя: політичній, соціальній, духовній,  сімейно-побутовій.

     Учнівське самоврядування – добровільне обєднання, мета якого сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

     У нашій школі найвищим органом самоврядування є Рада небайдужих. До його складу входять представники 5-11 класів.

     Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові).

     Рада небайдужих працює за правилом: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо».

 Основні завдання Ради небайдужих:

1. Забезпечення і захист прав та інтересів учнів.
2. Забезпечення виконання учнями своїх обовязків.
3. Сприяння навчальній та творчій діяльності учнів.
4. Організація гуртків, обєднань, клубів за інтересами.
5. Робота по попередженню порушень дисципліни, контроль за чергуванням.
6. Організація різноманітних трудових справ.
7. Підготовка та участь у проведенні олімпіад, конкурсів, творчих вечорів.
8. Організація роботи дитячих громадського обєднання «Барвінкова країна».
9. Налагодження співробітництва з молодшими школярами, учнями інших шкіл.

 Основні принципи:

- Виборність;
- Змінність;
- Гласність і контроль;
- Звітність.

    Засідання Ради небайдужих проводиться щомісячно.
Радою проводяться рейди перевірки: наявності в учнів щоденників, підручників, шкільної форми.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СУЗІР’Я»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКІЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ОБЄДНАННЯ «СУЗІРЯ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Учнівська організація “Сузір’я” – добровільне об’єднання учнів створене з метою вироблення в них навичок самоврядування, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБЄДНАННЯ:

2.1. Активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування школи та класних колективів.
2.2. Захист прав та інтересів дітей.
2.3. Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень на рівні класу, школи.
2.4. Всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.
2.5. Поширення серед дітей інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод.
2.6. Сприяння навчальній, творчій діяльності учнів.
2.7. Забезпечення інформаційної молодіжної, правової, психологічної допомоги учням.
2.8. Залучення учнів до трудової діяльності.
2.9. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів.
2.10. Залучення учнів до художньої самодіяльності.
2.11. Пропаганда здорового способу життя.

3. ДЕВІЗ ОБ’ЄДНАННЯ «СУЗІРЯ»:
Ми віримо в світле майбутнє своє.
В житті до зірок нас «Сузір’я» веде.

4. СТРУКТУРА ОБ’ЄДНАННЯ «СУЗІР’Я»:
Загальношкільне об’єднання «Сузір’я» об’єднує учнів 5-11класів.
Як підрозділ діє об’єднання молодших школярів (1-4 класів) «Країна Барвінкова».

Виконавчим органом є Шкільний парламент, до складу якого входять лідери, що очолюють шість сузір’їв , і лідери класних колективів – «Рада небайдужих».

Рада небайдужих:

- законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам по центрах.

 Загальні  збори: вибори Президента школи та Шкільного парламенту.

 Шкільний парламент:

- Президент школи;
- заступник Президента школи;
- помічник Президента школи;
- «МОз’оК» (“Сузір’я інтелектуалів ”);
- «Сокіл» (“Сузір’я  правозахисників ”);
- «Добрі people» (“Сузір’я “Добре серце ”);
- «Чемпіон» (“Сузір’я  спортивних чемпіонів ”);
- «КреаКтив» (“Сузір’я організаторів дозвілля ”);
- «МІГ» («Сузір’я інформаційно-аналітичного центру»).

 Для  надання педагогічних консультацій  активу шкільної дитячої організації на загальних  зборах обирається Опікун самоврядування з числа педагогічних працівників.

5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ:

              “Сузір’я інтелектуалів” -«Моз’ОК»

Мета:    забезпечити можливість інтелектуального розвитку учнів, сприяти формуванню навичок науково-дослідницької діяльності.

Шляхи реалізації:  предметні тижні, предметні олімпіади, робота учнів в МАН, підготовка та проведення різноманітних інтелектуальних конкурсів:  “Конкурс ерудитів”, “Інтелект-шоу”, “Турніри кмітливих”, “Що? Де? Коли?”, шахові та шашкові турніри тощо.

         “Сузір’я правозахисників”- «Сокіл»

Мета: виховання в учнів правової культури шляхом удосконалення правової освіти.

Шляхи реалізації: розробка, обговорення, прийняття та впровадження в життя “Кодексу честі членів об’єднання  “Сузір’я”, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, організація змістовної діяльності лекторських груп з питань права, вивчення законодавчих документів, робота клубів “Проблемне питання”, “Точка зору”, “Підліток і закон”.

         “Сузір’я організаторів дозвілля”-«КреаКтив»

Мета: формування організаторських здібностей учнів шляхом розвитку ініціативності  та самостійності;  залучення  учнів до культмасової  роботи  з метою запобігання проявів асоціальних форм поведінки.

Шляхи реалізації:  організація роботи гуртків естетичної спрямованості, виставки художньої творчості, відвідування театрів, музеїв, шкільні вечори, дискотеки, шоу-програми.

         “Сузір’я  “Добре серце’’»- «Добрі people»

Метаформування  високоморальної особистості.

Шляхи реалізації:  організація шефської допомоги молодшим школярам, піклування про людей похилого віку, проведення акцій милосердя, ярмарків,  “Днів корисних справ”.

     “Сузір’я спортивних чемпіонів”- « Чемпіон»

Мета: формування фізично розвиненої особистості, здатної протистояти шкідливим звичкам.

Шляхи реалізації:  проведення  спортивних змагань, “Веселих стартів”,  робота спортивних секцій, туристичні зльоти, спартакіади, робота лекторських груп по профілактиці шкідливих звичок тощо.

     «Сузір’я інформаційно-аналітичного центру»- «МІГ»     

Мета: формування навичок проведення соціологічних досліджень; збору, систематизації та узагальнення інформації.

Шляхи реалізації: оформленняоголошень, стіннівок, випуск газети «П’ятнаша», проведення опитувань тощо.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБ’ЄДНАННЯ «СУЗІР’Я» :

6.1. Класні колективи працюють  за напрямками, визначеними в Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України.

6.2. Протягом навчального року класи беруть  участь у змаганнях на звання «Кращий клас»., яке організовує  Рада Небайдужих.

6.3. Критеріями визначення кращого колективу є якість виконання  завдань, що організовують і проводять центри учнівського самоврядування.

6.4. Кожен класний колектив за якісне виконання завдань центрів та інших корисних справ отримує певну кількість балів.

6.5. Рада Небайдужих два рази на місяць   підводить проміжні підсумки щодо участі колективів в конкурсі «Кращий клас» (виставляє бали).

6.6. В кінці року визначається клас-переможець.(клас, який набрав найбільшу кількість балів).

 7 .ПРАВА ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ «СУЗІР’Я» :

 Члени об’єднання «Сузір’я» мають право:
7.1.На участь у зборах, засіданнях виборних органів;
7.2.Обирати і бути обраним до всіх органів ДО
7.3.На підтримку добрих ініціатив;
7.4.Висвітлювати свою думку з будь-якого питання.

8..ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ «СУЗІР’Я»:

Члени організації зобов’язані:
8.1. Дотримуватися прав і виконувати обов’язки членів ДО «Сузір’я»;
8.2. Словом і ділом зміцнювати особистий авторитет і авторитет ДО «Сузір’я»;
8.3. Виконувати свої доручення;
8.4. Дбати про розвиток організації;
8.5. Бути активним у підготовці та проведенні заходів згідно  плану роботи об’єднання  «Сузір’я».

9.НАГОРОДИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ:

9.1. За активну участь у життєдіяльності школи, окремим учням класу виноситься подяка від директора;
9.2. На загальношкільній лінійці вручається грамота від директора школи       класу-переможцю.